Art Maris Yapı | Marmaris Kentsel Dönüşüm | Marmaris Yapı Şirketi | Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Müşterilerimizin beklentilerini kalite anlayışı ile karşılayarak değer yaratmayı esas alan, köklerinin babadan oğula geçmesi planlanarak 1977 yılında kurulan Çatısan firması ile atmış ve uzun yıllar inşaat sektörünün farklı alanlarında hizmet vererek başlamıştır. Kazandığı tecrübelerin gücü zamanla artmış ve bu yolda her yıl daha sağlam adımlar atarak ilerlemiştir.

Enis BİLGİÇ, 2004 yılından beri bu sektörde iddialı ve büyük birçok projenin gerçekleşmesinde pay sahibi olmuştur. Modern ve kalıcı yaşam alanlarının inşa edilmesinin yanısıra, birçok delux turistik tesisleri ilçemize kazandırarak, turizm sektöründe de istihdam sağlanmasına katkıda bulunmuştur.

ENİS BİLGİÇ, tüm bu tecrübe ve birikimlerini daha geniş kitlelere aktarabilmek için  iş ortağı MİRAÇ YILMAZ ile birlikte ART MARİS YAPI yı kurmuştur. Muğla, Marmaris ve civarındaki tüm yerleşim yerlerinde yeni, çağdaş, güvenli ve konforlu yaşam alanları gerçekleştirmeyi kendisine hedef seçmiş olan ART MARİS YAPI, yaratıcı,yenilikçi, değişim ruhu taşıyan mimari projeleri ile güven, dürüstlük ve sosyal sorumluluk prensiplerinin doğrultusunda genç ve dinamik kadrosuyla YÜKSELEN KALİTE nin öncüsü olacaktır…Saygılarımızla…

 

ENİS BİLGİÇ & MİRAÇ YILMAZ

Misyonumuz

Çevre ve şehirle uyum içinde olan yapılara hayat vererek, topluma iyi bir yaşam sağlamak, sağlam ve kalıcı değerler katmak.

Vizyonumuz

Kazandığımız güven, deneyim ve işimize olan saygıyla modern ve kalıcı yaşam alanları inşa ederek, müşteri memnuniyeti önceliği olan sürekli büyümeyi ve gelişmeyi amaç edinmiş sınıfında lider bir kurum olmak.
MERAK ETTİKLERİNİZ

Sık Sorulan
Sorular

 • KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?
  Deprem kuşağında bulunan Türkiye daha önce yaşadığı depremlerde yönetmeliklere uygun olmayan dayanıksız binalar nedeniyle ciddi can ve mal kayıpları yaşadı. Kentsel Dönüşüm, yapıların mevcut yönetmeliklere uygun olarak yeniden yapılması veya var olan yapıların güçlendirilmesi böylelikle yapıların depreme dayanıklı modern hale getirilmesi ve yapılan yeni binalar ile şehir dokusunun restore edilmesi anlamına geliyor.
 • KENTSEL DÖNÜŞÜME NASIL BAŞVURU YAPILIR?
  31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 saylı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi ile İlgili Kanun bir diğer adıyla Kentsel Dönüşüm Kanunu depreme dayanıksız eski binaları bağlı olduğu belediyenin imar koşullarına göre yeniden inşa etme fırsatı sunuyor. Bunun için binada oturan herhangi bir kat malikinin ART MARİS YAPI’yı arayarak bilgi talep etmesi yeterlidir.
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM BİNA YENİLEME İÇİN NELER GEREKİR?
  Kentsel Dönüşüm ile binanın yenilenmesi için öncelikle Deprem Risk Raporu alınması gerekiyor. Bu rapor sonrasında kentsel dönüşüm kredisi, vergi ve harç muafiyetleri kapsamında binalardaki hak sahipleri kendi seçtikleri firma ile depreme güvenli yeni binalarını inşa edebiliyor.
 • BİNANIN DEPREME KARŞI RİSKLİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
  Genellikle eski binaların yapımında hazır beton kullanılmamış ise, beton dayanımları alınan karot numunesi sonuçlarında C10 değerinin altında ise alt katlarda su yalıtımı yapılmamış ise, binanın girişindeki dükkan veya daire tadilatı ile herhangi bir kiriş kolon tadilatı yapıldı ise, kiriş veya kolonlarda çatlaklar oluşmuş ise binanın riskli durumda olabileceği söylenebilir.
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA BİNA NASIL YIKILIR?
  Riskli bölge ve riskli bina tespitleri sonrasında yıktırma işlemleri sadece bina ve enkaz bedeline bağlı şekilde yürütülür. Buna göre Kentsel Dönüşüm kapsamında anlaşılan müteahhit gerekli izinleri alarak yıkım işlemini gerçekleştirir.
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA BİNANIN YIKILMASINA İTİRAZ EDENLER NE YAPABİLİR?
  Kentsel Dönüşüm için belirlenen imar alanlarında kamulaştırma yapılıyor olacak. Burada da oluşacak ihtilaflar yalnız bedele ilişkin olarak riskli alan ve riskli bina tespitleri ile yıktırma iş ve işlemleri hakkındakiler ise sadece bina ve enkaz bedeline ilişkin olarak yürütülecek ve sonuçlandırılacak. Riskli binaların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakkında işlenen fiil ve hâlin durumuna göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanması öngörülüyor.
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA MEVCUT BİNAYA FAZLADAN KAT EKLENEBİLİR Mİ?
  Kentsel Dönüşüm kapsamında mevcut binaya fazladan kat ekleme veya fazladan imar alma gibi opsiyonlar binanın bağlı bulunduğu belediyenin imar koşullarına göre değişmektedir. Ama Kentsel Dönüşümün asıl amacı mevcut yapıların depreme dayanıklı olarak sağlamlaştırılması olduğundan nihai amaç bu olmamalıdır.
 • DEPREM RİSK RAPORU NASIL ALINIR?
  Deprem Risk Raporu için mevcut bina ile ilgili herhangi bir kişinin ART MARİS YAPI’ya ulaşması yeterlidir. Bunun için tüm bina sakinlerinin ortak karar almasına gerek yoktur. Talep doğrultusunda ART MARİS YAPI ekipleri binaya gelerek analiz ve incelemeler yapacak bu doğrultuda Deprem Risk Raporu hazırlayarak bina için bakanlığa sunar. Bakanlık binada oturan herkese binaları için yapılan yapılacak çalışmalar ve bunlarla ilgili sonuçları içeren bir bilgi tebligatı yapar.
 • BAKANLIK TEBLİGATI ARDINDAN SÜREÇ NASIL İŞLER?
  Bakanlık tebligatı ardından binada oturanlar / kat malikleri bu tebligatı aldıktan en geç 60 gün içerisinde Kentsel Dönüşüm kapsamında izleyecekleri yola karar verirler. Binanın hangi şekilde ve nasıl kentsel dönüşüme tabi olacağı Bina Ortak Karar Protokolü ile sabitlenir. Bina ortak protokolü belirlenirken 2/3 çoğunluk aranır.
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN BİNADA 2/3 ÇOĞUNLUK OLUŞMAZSA NE OLUR?
  Kentsel Dönüşüm için bina kat malikleri çoğunluğu sağlayamazlarsa Bakanlık veya TOKİ acil kamulaştırma yapabiliyor. Üstündeki bina/yapı yıkılmış olan arsanın sahiplerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebiliyor.
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM NE KADAR SÜRER?
  Kentsel dönüşüm kapsamında bina eğer yıkılacaksa gerekli izinlerin alınması proje çalışmaları ve teknik işlemler dahil binanın yıkım ve yeniden yapılma süreci ortalama 1,5 yıl sürebilir. Bu süre zarfında kira yardımından faydalanabilir bina inşa edilene kadar geçici süreyle teşvik kapsamında kirada kalabilirsiniz. Bina yıkılmaksızın yapılacak güçlendirme çalışması ise ortalama 4-6 ay arasında sürmektedir.
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM’ÜN AVANTAJLARI NELERDİR? KENTSEL DÖNÜŞÜM NE SAĞLAR?
  Bina ve daire sahipleri bina yapımı için devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi, kentsel dönüşüm kira yardımı teşviklerinden yararlanabilir. Kiracılar ise yeni daire almak istediklerinde devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi ve taşınma parası alabilir. Yeni bina için tüm noter harcı, belediye ve tapu giderlerine de ayrıca muafiyet bulunmakadır. Tüm bunların yanında ketsel dönüşüm kapsamında yapacağınız yenileme ile mevcut taşınmazınızın değerii 3 katına kadar arttırabilirsiniz. Ömrü 20 yılın üstündeki binalar yapılan araştırmalara göre her yıl % 0,3 değerinde değer kaybetmektedir.
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA BİNAYI İLLAKİ YIKMAK MI GEREKİR?
  Hayır. Bina bağlı olduğu belediye imarına göre yeni yapıldığında daha az kat imarı alıyorsa ve güçlendirme çalışması ile riskli yapı durumu ortadan kalkabiliyor ise mevcut bina güçlendirilerek renove edilebilir ve bina güçlendirme çalışması yapılabilir.
 • BİNADA GÜÇLENDİRME GEREKLİ OLDUĞUNU NASIL ANLAYABİLİRİZ?
  Yapılar için bina güçlendirme çalışmalarının gerekli olup olmadığını, binanın riskli olup olmadığını yapılacak laboratuvar çalışmaları ve onların statik açıdan yorumlayacak inşaat mühendislerinin raporları doğrultusunda karar verilir buna YAPI DAYANIM RAPORU denir.
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ NASIL ALINIR?
  Deprem Risk Raporu almış binalarda kentsel dönüşüm kredisi daire başı 100.000 TL’ ye kadar çıkabilir. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamına girmiş binada en az 1 yıldır oturmakta olan ve kiracı olduğunu belgeleyen kiracılarda başka bir yerden ev satın alırken kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilir.
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ALMAK NASIL OLUR? KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADARDIR?
  Kira yardımı alabilmek için öncelikle bina için deprem risk raporu alınmış olmalıdır. Söz konusu kira desteği 18 ay aylık 650 TL’dir. Riskli binada en az 1 yıldır kiracı olan kiracılar ise ayrıca 1.300 TL taşınma yardımı alabiliyor.
YUKARI